Reglament Clàssics 1/32

S’admet qualsevol model de cotxe, de qualsevol marca comercialitzada, que representi un cotxe anterior a l’any 1980.

– CARROSSERIA: De sèrie, decoració lliure

– XASSÍS: De sèrie de cada model, es permet l’ús de diferents xassís sempre que el fabricant del model, contempli dins del seu catàleg diverses opcions per a aquest model (dur/tou/mig/flexible), sense cap modificació excepte la eliminació de rebaves perimetrals sense excessos i sense que això modifiqui les mesures d’originals del xassís i de la bancada.
– La disposició del motor serà sempre en Sidewinder, i estan permesos tots els diferents suports de motor, que es puguin allotjar sense cap modificació als xassís admesos. (secció anterior). Prohibit qualsevol tipus de suspensió.
– No s’admetran xassís o bancades doblegats que apropin el motor al rail. En cap cas la bancada pot sobresortir, un cop muntada, del pla horitzontal que forma amb el xassís. S’autoritza l’ús de separadors entre aquesta i el xassís per ajustar l’altura.

– MOTOR: Scaleauto SC-0008b, amb una tolerància de + 10% del que estipula el fabricant (20.000 rpm).

– PINYÓ: De 12 dents, lliure dins de les marques comercialitzades

– CORONA: De 34 dents. Lliure dins de les marques comercialitzades

– LLANTES: Obligatòriament de diàmetre 16,5 mm, els models de la marca NSR podran muntar llanda de la marca Slot-it
– En cap cas les llantes completes muntades amb pneumàtic podran sobresortir de la carrosseria. Obligatori l’ús de “tapa cubs”.

– EIXOS: Massissos d’acer, lliures dins de les marques comercialitzades

– GUIA, CABLES, TRENETES i CARGOLS: Lliures dins de les marques comercialitzades

– PNEUMATICS ANTERIORS: Lliures dins de les marques comercialitzades.

– PNEUMATICS POSTERIORS: Scaleauto SC4722 (Scaleauto 20 × 10)
– La banda de rodament de les llantes ha de ser coberta en la seva totalitat pel pneumàtic, és a dir, prohibit portar llantes més amples que el pneumàtic.

La inscripció en aquest esdeveniment implica el coneixement i acceptació tant del Reglament Tècnic com del Reglament Esportiu, havent de ser la conducta de tots els participants, en tot, moment d’acord amb les normes establertes.

Durant la cursa totes aquestes mesures poden ser verificades pel Director de cursa en qualsevol moment a instàncies o reclamació de qualsevol pilot o decisió del propi Director de cursa. Si hi ha alguna incorrecció, el pilot podrà ser exclòs.

Davant de qualsevol dubte, ambigüitat, o situació no prevista pel Reglament, prevaldrà el judici de l’Organització.