Reglament LMP 1/32

S’admet qualsevol model de cotxe, de qualsevol marca comercialitzada.

CARROSSERIA: de sèrie, sense cap modificació, el cockpit, safata de pilot i vidres han de ser originals i subministrats pel fabricant.
– Només s’admetrà la seva substitució, per safates de lexan i vidres, que estiguin comercialitzades per marques de slot 1/32, homologades específicament i destinades al model de cotxe utilitzat.
– Si en el cockpit vénen incloses entrades d’aire o reixetes, aquestes hauran de ser retallades de l’habitacle original i enganxades a la carrosseria.
– Es permetent en els cockpit de Lexan retallar parts que no es vegin des de l’exterior.

XASSÍS: de sèrie de cada model
– Es permet l’ús de diferents xassís sempre que el fabricant del model contempli, dins del seu catàleg, diverses opcions per a aquest model (dur/tou/mig/flexible, o impresos en 3D)
– La disposició del motor serà sempre en línia, sent permesos tots els suports diferents de motor que es puguin allotjar sense cap modificació dels xassís admesos. (punt anterior).
– No s’admetran xassís o bancades doblegades que apropin el motor al rail. En cap cas la bancada pot sobresortir, un cop muntada, del pla horitzontal que forma amb el xassís.
S’ autoritza l’ ús de separadors entre aquesta i el xassís per ajustar l’altura.

SUSPENSIONS:
Es permeten l’ ús de sistemes de suspensió, sempre que siguin comercialitzats, per marques de slot 1/32.
– Es permet l’intercanvi de peces dins dels diferents tipus de suspensions que
hi ha al mercat.
– No es podrà muntar més de dos imants per cargol de suspensió ni utilitzar
cargols que no siguin de suspensió

MOTOR: Scaleauto SC-0011b, amb una tolerància de + 10% del que estipula el fabricant (20.000 rpm).
– El motor ha de estar subjectat obligatòriament a la bancada indistintament amb un o dos cargols i també es permet l’ ús d’ unes gotes de cola, però sempre sense excessos.
– En cap cas, un cop muntat, pot sobresortir del pla horitzontal que forma amb el xassís i la pròpia bancada.

PINYÓ: Lliure en nombre de dents. Lliure dins de les marques comercialitzades.

CORONA: Lliure en nombre de dents. Lliure dins de les marques comercialitzades.

LLANTES: Lliures.
– Hauran de ser iguals almenys 2 a 2 en disseny, mida i material és a dir, en un mateix eix, totes dues llantes han de ser igual. Tota llanta amb fons pla, ja sigui de magnesi, alumini, plàstic o un altre material, hauran de portar tapacubs obligatòriament.
– Si es perden els tapacubs caldrà parar obligatòriament abans de 5 voltes a reposar-los.

EIXOS: Lliures en tipus i materials dins de les marques comercialitzades.

GUIA, CABLES, TRENETES i CARGOLS: Lliures dins de les marques comercialitzades.

PNEUMATICS ANTERIORS: Lliures dins de les marques comercialitzades,

PNEUMATICS POSTERIORS: Scaleauto SC4722 (Scaleauto 20 × 10)
– La banda de rodament de les llantes ha de ser coberta en la seva totalitat pel pneumàtic, és a dir, prohibit portar llantes més amples que el pneumàtic.
– En cap cas, i amb els pneumàtics muntats en les llantes, el conjunt eix, llanta i pneumàtic, podrà sobresortir de la carrosseria vist per dalt (sostre).

La inscripció en aquest esdeveniment implica el coneixement i acceptació tant del Reglament Tècnic com del Reglament Esportiu, havent d’ esser la conducta de tots els participants, en tot moment, d’ acord amb les normes establertes.

Durant la carrera totes aquestes mesures poden ser verificades pel Director de carrera en qualsevol moment a instàncies o reclamació de qualsevol pilot o decisió del propi Director de carrera. Si hi ha alguna incorrecció, el pilot podrà ser exclòs.

Davant de qualsevol dubte, ambigüitat, o situació no prevista pel Reglament, prevaldrà el judici de l’ Organització.