Reglament Fórmula 1

S’admet qualsevol model de cotxe, de la marca Ninco, que simuli un monoplaça de Fórmula 1 (es prohibeixen Fórmula Carrito / Indy)

CARROSSERIA:
De sèrie, obligatòria la decoració, així com la presència dels alerons davanter i posterior del cotxe, en tot moment de la cursa. L’aleró haurà de romandre en tot moment situat en la seva posició; en cas de pèrdua o trencament haurà reparar i / o substituir en les 5 voltes següents a l’esmentada avaria o segons indiqui Direcció de Carrera. Es permet prescindir de la peça negra que cobreix la corona.

XASSÍS:
De sèrie de cada model, sense modificació.

MOTOR:
Ninco NC5 amb una tolerància de + 10% del que estipula el fabricant (20.000 rpm). Es permeten totes les versions del motor, excepte la versió en la qual l’eix surt per les dues bandes del motor. El límit establerts en la potència magnètica, és de 6 UMS.
No s’admetran xassís doblegats que apropin el motor al rail.

PINYÓ:
De 10 dents, lliure dins de les marques comercialitzades, sempre de diàmetre petit (en línia)

CORONA:
De 24 dents, lliure en material, dins de les marques comercialitzades.

LLANTES:
Lliures, al tren posterior, però sempre de la gamma F1. Hauran de ser iguals almenys 2 a 2 en disseny, mida i material és a dir, en un mateix eix, totes dues llantes han de ser igual. Tota llanda haurà de portar plats obligatòriament. Si es perden els tapaboques caldrà parar obligatòriament abans de 5 voltes a reposar-los.

EIX POSTERIOR I COIXINETS:
Lliures dins de les marques comercialitzades. Prohibits qualsevol tipus de coixinets excèntrics. L’ample total de l’eix posterior serà de 60mm.

EIXOS ANTERIORS:
D’estricta sèrie, no es podrà fixar cap manera a la carrosseria.

GUIA
D’estricta sèrie.

CABLES, TRENETES i CARGOLS:
Lliures dins de les marques comercialitzades

PNEUMATICS ANTERIORS:
Lliures dins de les marques comercialitzades. No caldrà que els pneumàtics davanters toquin la pista en repòs.

PNEUMATICS POSTERIORS:
Mitoos F1
La banda de rodament de les llantes ha de ser coberta en la seva totalitat pel pneumàtic, és a dir, prohibit portar llantes més amples que el pneumàtic.
La inscripció en aquest esdeveniment implica el coneixement i acceptació tant del Reglament Tècnic com del Reglament Esportiu, havent de ser la conducta de tots els participants, en tot, moment d’acord amb les normes establertes.

Durant la cursa totes aquestes mesures poden ser verificades pel Director de carrera en qualsevol moment a instàncies o reclamació de qualsevol pilot o decisió del propi Director de carrera. Si hi ha alguna incorrecció, el pilot podrà ser exclòs.

Davant de qualsevol dubte, ambigüitat, o situació no prevista pel Reglament, prevaldrà el judici de l’Organització.