El reglament acordat per aquesta categoria serà el de l’ACS amb les següents variants :
a ) Motor : Sprinter SC – 0025 (350g – 14,5 gr)
Per tal què el motor quedi arran del xassís, es permet tallar la rebava de la part posterior del motor.
NOTA : es verificarà el règim de revolucions de tots els motors amb el Testing – Bench DS.
b ) Xassís : qualsevol de la marca Plafit . Es permeten les H de carboni o de qualsevol altre component que el propi xassís porti d’aquest material.
No es permeten semi – eixos.
No es permeten eixos de carboni ni de titani.
c ) Pes : mínim carrosseria 65 gr .
pes total cotxe muntat : mínim 185 gr – màxim 200 gr.
d) Alçades : alçada del xassís a la pista 1,2 mm . davant i darrera
i) Rodes :
Pneumàtics : Procom 3 darrere, Procom Dur davant, és a dir, el mateix que s’utilitza en la categoria Scaleauto i que tothom té.
Es permet aplicar Loctite a la superfície del pneumàtic davanter.
Llantes: Segons reglament ACS (diàmetre màxim llanta 21″ davant i darrera)
Diàmetre total roda: (llanta + pneumàtic): davant mínim 24,5″ i darrera mínim 26″
f ) Amplada eixos: davant i darrere màxim 82 mm (inclou roda i “tapacubos”)
g ) Carrosseria: Vidre original de la maqueta. Cockpit de lexan.
h ) Pinyons, corones i coixinets: Lliures de qualsevol fabricant.